Zeinab Alkattan

Zeinab är en överläkare med specialisering inom gynekologi och obstetrik. Med sina många år inom vården har hon stor erfarenhet av olika gynekologiska besvär, gynekologiska cancerar samt endometrios.